20. Mai 2106

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

odbyły się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Bodenpflege für profitabel und nachhaltige Pflanzenproduktion in Europa “) (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programmie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Zrealizowany Programm warsztatów:

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników

Referenz:

  • Badania jakości gleb w projekcie „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europa“, Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie warsztatów

Werkstatt1 1 Werkstatt1 2 Werkstatt1 3 Werkstatt1 4 Werkstatt1 5
Werkstatt1 6 Werkstatt1 7 Werkstatt1 8 Werkstatt1 9 Werkstatt1 10
Werkstatt1 11 Werkstatt1 12 Werkstatt1 13    

 


W dniu 22 września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie ” („Bodenpflege für profitabel und nachhaltige Pflanzenproduktion in Europa “), Nr projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analys otoczenia projektu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Werkstatt23 1    Werkstatt23 2    Werkstatt23 3

W dniu 9 marca 2018 R. odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Bodenpflege für profitabel und nachhaltige Pflanzenproduktion in Europa “).

PROGRAMM POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Referenz:

Zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europa“, Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią biozną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

Diskussion

Zakończenie posiedzenia

PROGRAMM DO POBRANIA

 StakeholderPanelMärz2018 1

StakeholderPanelMärz2018 3

StakeholderPanelMärz2018 4

StakeholderPanelMärz2018 5

StakeholderPanelMärz2018 6

StakeholderPanelMärz2018 7