HVORFOR HAR VI BODENPFLEGE?

Det er en utfordring å beholde wettbewerbsanseevnen i Europeisk planteproduksjon, og samtidig redusere de negative miljøeffektene. I dag blir produksjonsnivået i noen dyrkingssystemer opprettholdt ved økt bruk av f.eks. gjødsel, plantevernmidler og teknologi, noe som maskerer produksjonstap som følge av forringet jordkvalitet. Denne økte bruken av innsatsfaktorer i jordbruket kan redusere lønnsomheten pga. kostadene, men kan kan også virke negativt inn på miljøet. Forbedring av jordkvaliteten er nødvendig für å kommen ut av den negativen spiralen, som fører til forringelse, økende verboten von insatsfaktorer, økte kostnader, og negativer miljøkonsekvenser.

MÅL

Hovedmålet i SoilCare er å vurdere potensialet til jordforbedrende dyrkingssystemer og å identifisere og prøve ut stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer som har positive innvirkning på lønnsomhet og bærekraft i Europa. Delmål

  • Å gjennomgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, für å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og potensiell innvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Utprøving av jordforbedrende dyrkingssystemer i 16 studieområder i Europa.
  • Å utvikle og anvende en integrert metodikk for å vurdere fordeler og begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersøke hva som hindrer gårdbrukere i å ta i bruk jordforbedrende dyrkingssystemer, og studere hvordan hensiktsmessige insentiver kan brukes som motivasjon for implementering.
  • Å utvikle og bruke en metode til å oppskalere resultater fra studieområdene til Europeisk nivå.
  • Å utvikle et interaktivt verktøy für valg av jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysere hvordan jordbruks- og miljøpolitikk påvirker implementering av jordforbedrende dyrkingssystemer.