VARFÖR BODENPFLEGE?

Växtproduktionen i Europa står inför utmaningen att behålla konkurrenskraft och samtidigt minska en negativ miljöpåverkan. För närvarande uppehålls produktionsnivån i många odlingssystem genom ökade insatsmedel och teknik, men döljer förluster i produktivitet som orsakas av försämrad markkvalitet. Den ökade användningen av insatsmedel i jordbruket kan ge minskad lönsamhet på grund av sina kostnader, samtidigt som den påverkar miljön negativt. Jordförbättring är nödvändig för att bryta den negativa spiralen av nedbrytning, ökade utsläpp, ökade kostnader och skador på miljön.

 

MÅL

Det övergripande syftet med SoilCare är att bedöma Potentiale av jordförbättrande odlingssystem och att identi? Ära och prova platsspeci? ka jordförbättringssystem som har positiva e? ekter på lönsamhet och hållbarhet i Europa.

• Genomgång av vilka odlingssystem som kan vara bedömas vara jordförbättrande och att identi? Ära fördelar och nackdelar, samt att värdera nuvarande och potentiell inverkan på markkvalitet och miljö.
• Välja ut och prova jordförbättrande odlingssystem på 16 studsplatser i Europa
• Att utveckla och tillämpa en integrerad metod för att bedöma såväl fördelar och begränsningar
• Att studera behind för acceptans och analysera hur jordbrukarna kan uppmuntras att, genom lämpliga incitament, implementera lämpliga markförbättrande odlingssystem
.
• Att utveckla ett interaktivt verktyg för att välja ut markförbättrande odlingssystem i Europa.
• Att analysera e? ekten av jordbruks- och miljöpolitik på implementering av odlingssystem.