HVOFOR BODENPFLEGE?

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med at bevare sin fortenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningerne mindskes. I øjeblikket opretholdes produktionsfähigkeitet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (f.eks. Næringssto? Er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig für at bryde den negative spiral af reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

ZWECK

Det overordnede mål med SoilCare er at vurdere Potentialet für jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positive indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • Bei undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, bei identi? cere aktuelle fordele og ulemper, og at vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Bei udvælgeog teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • Bei udvikle og anvende en integreret metode til vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet og bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • Bei undersøge barrierer für die Umsetzung eines egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og bei analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
  • Bei udvikle og anvende en metode til opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • Bei udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identification af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • Bei analysere e? ekten af ​​jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til fremme af egnede dyrkningssystemer.