Verslag Openvelddag SoilCare 20 Ιουνίου 2018

Op woensdag 20 Ιουνίου 2018 organiseerde de Bodemkundige Dienst van België de eerste Openvelddag στο het kader van het Europees SoilCare project. Το σχέδιο Horizon2020 onderzoekt manieren om de bodemkwaliteit te verbeteren πόρτα μεσαίο van teeltsystemen en teelttechnieken die zowel de productiviteit van de landbouwbedrijven επίσης παραμένει δέκα σχόλια. Dergelijke technieken zijn noodzakelijk om de negatieve spiraal van bodemdegradatie, stijgende inputs, toenemende kosten en aastingasting van het milieu te doorbreken.


Στο België βρίσκεται το de Bodemkundige Dienst verantwoordelijk voor de uitbouw κατά τη συμμετοχή του van een studiegebied gelegen ten oosten van Leuven. De BDB verzorgt er, στο samenwerking συναντήθηκε με τον de KU Leuven en στο overleg συναντήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς de Vlaamse, de aanleg en opvolging van veelbelovende teeltsystemen. Onder een stralende zon werden de bezoekers on het Zoötechnisch Centrum van de KU Leuven te Lovenjoel, waarna ze, aan de hand van de infobrochure συναντήθηκε με το welelroute, de verschillende wetenschappelijke en demonstratieve pro-avelen de loc locen De 4 locaties waren ingedeeld per thema en op elke locatie werd de nodige toelichting gegeven πόρτα Experten van de Bodemkundige Dienst en collega's van andere οργανισμοί. Ook andere relevane projecten kwamen hierbij uitgebreid aan bod.


Het eerste thema betrof het gebruik van bodemverbeterende middelen om het organische-stofgehalte in de bodem, het bodemleven en de bodemkwaliteit στο het algemeen te verbeteren. Ο ειδικός Terzake ήταν η Annemie Elsen (BDB), η πόρτα bijgestaan ​​Mieke Vandermersch (Provincie Vlaams-Brabant) en Brecht Lammens (Agrobeheercentrum Eco²). Στο het SoilCare-proefveld werden verschillende organische materialen ingewerkt, zoals varkensstalmest, GFT-compost (Ecowerf) en houtsnippers, en vergeleken συναντήθηκε ο έλεγχος που έχει καταστραφεί από το συναίσθημα του enkel minerale bemesting. Daarnaast werden ook de lange-termijn GFT-compostproef en de projecten Leve (n) de Bodem και Koester de koolstof toegelicht.

Τροποποιήσεις OpenDaySite

 

Εγκαταστάσεις εργασίας και εκπροσώπηση των χρηστών Bodembewerking en bodembedekking in mas behandeld. Στο deze SoilCare-proef wordt nagegaan hoe we de bodemkwaliteit in (monocultuur) mass kunnen verbeteren door verschillende vormen van verminderde bodembewerking en betere bodembedekking tijdens de χειμώνα. Στο het proefveld worden de technieken niet-kerende grondbewerking, λωρίδες μέχρι το λεβάντα του afgestorven grasmat (snijrogge) en onderzaai van rietzwenkgras getest. Εμπειρογνώμονας ter Gake Van de Ven (Hooibeekhoeve) gaf de nodige uitleg bij de proef. Ook de gebruikte μηχανήματα voor strip-till en onderzaai werden tentoongesteld en toegelicht door Gilles Manssens (CIPF) en Dominique Emond en Danny De Boeck (Pöttinger).

Maizetrial Μηχανήματα Μειωμένη ένταση επίδειξης
Ομαδική δοκιμαστική GroupinMaizeTrail2

 

Op de derde locatie werd de introductie van "nieuwe" teelten, meer bepaald eiwitrijke gewassen zoals soja, lupinen en veldbonen, toegelicht πόρτα Kevin Dewitte (Universiteit Gent).

Ομάδα Φυτό

 

Op deze locatie werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om, als primeur in België, een experimentele zaadpartij meerjarige tarwe uit te zaaien en te vergelijken συναντήθηκε με το klassieke wintertarwe. Mia Tits (BDB) gaf vakkundig tekst en uitleg. Het idee van de ontwikkeling van meerjarige tarwe είναι ontstaan ​​στο het Land Institute (US), vanuit de απέραντη τιμή από το voortdurend telen van eenjarige gewassen στο akkerbouwpercelen gedurende honderden jaren een nadelige inveded gehad heeft op bodemkwal. Om eenjarige gewassen succesvol te telen moeten landbouwers immers jaarlijks opnieuw het onkruid onderdrukken of bestrijden en de bodem bewerken, wat resulteert in verlies aan organische stof, bodemerosie, uitspoeling van nutriënten en daling Het idee is dat meerjarige gewassen, vermits deze niet jaarlijks moeten herzaaid of herplant worden en dus geen jaarlijkse bodembewerking of onkruidbestrijding vereisen om zich te kunnen ontwikkelen, een boost kunnen geven aenen Meerjarige gewassen zijn robuust, beschermen de bodem tegen erosie, verbeteren de bodemstructuur en waterinfiltratie, houden de voedingselementen large, verbeteren de koolstofopslag in de bodem en dragen zo ook bij tot het verminderen van de klimaatopwarm.


De ontwikkeling van meerjarige tarwe παρελθόν και ook τέλεια στο de doelstelling van het SoilCare-project. Η Daarom ήταν, op vraag van de Bodemkundige Dienst, het Land Institute bereen om een ​​hoeveelheid experimenteel zaad te bezorgen om uit te zaaien in een proefveld, συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους της εταιρείας. De meerjarige tarwe werd gezaaid τον Νοέμβριο του 2017 en staat er intussen zeer mooi bij. Een eerste oogst wordt voorzien in dezelfde περίοδος επίσης de wintertarwe. Παρουσίαση των διακοπών και των πωλήσεων, zodat het gewas opnieuw kan opschieten in het volgende seizoen en aren vormen. Een tweede oogst wordt dan voorzien το 2019 en de bedoeling είναι το het gewas in totaal drie jaar te laten staan

Πολυετές σιτάρι    Πολυετές σιτάρι

 

Op de 4de locatie tenslotte werden de thema's bodemverdichting en precisielandbouw samen behandeld. Op deze locatie bevindt zich een praktijkveld van landbouwer Michel Hendrickx (Hoegaarden), waar deze sedert 10 jaar werkt met vaste rijsporen voor het uitvoeren van bespuitingen. Η επίδραση του μποντεμ βέρντεν geïllustreerd και η ντε Χαν βαν έιν profielkuil. In het kader van het SoilCare-project zullen in dit veld metingen uitgevoerd worden op de bodem in tussen de rijsporen, om de effecten mbt bodemverdichting na te gaan. Het praktijkveld werd ter plaatse toegelicht door Dieter Van den Berghe, medewerker van Michel Hendrickx. Daarnaast werden ook nog de projecten Smart Bodem en Potential, συναντήθηκε στοιχηματισμός στο precisielandbouw, toegelicht door Jill Dillen (BDB) en Pieter Janssens (BDB).

VerslagOpenvelddag Έδαφος

 

Χάρτης

Map2

 

De Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisaties te bedankenDe Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisaties te bedankenvoor hun zeer gewaardeerde medewerking bij de aanleg van de proeven

  • Wouter Merckx van het Zoötechnisch Centrum KU Leuven (ZTC)
  • Michel Hendrickx en Dieter Van den Berghe van de Carolushoeve te Hoegaarden
  • Gert Van de Ven van de Hooibeekhoeve (Provincie Antwerpen)
  • Gilles Manssens van het Center Indépendant de PromotionFourragère (CIPF)
  • Danny De Boeck en Dominique Emond van Pöttinger Βέλγιο
  • Mieke Vandermersch en Jasper Somers van de Provincie Vlaams-Brabant
  • Brecht Lammens van Agrobeheercentrum Eco²
  • Kevin Dewitte van Universiteit Gent