Συνεργάτης 21 - Πανεπιστήμιο Wageningen

Πανεπιστήμιο Wageningen, Φυσική εδάφους and Land Management Group, PO Box 47, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, Ολλανδία

Ινστιτούτο

Πανεπιστήμιο Wageningen

Πρότυπο WUR RGB Small

 
Προφίλ Το Πανεπιστήμιο Wageningen (WU) είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο στις Επιστήμες της Ζωής που επικεντρώνεται στη γεωργική και περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα και, σύμφωνα με το NTU Agriculture Ranking 2013, κατατάσσεται στο νούμερο ένα πανεπιστήμιο στις γεωργικές επιστήμες στον κόσμο. ο Φυσική εδάφους and Land Management (SLM) Η ομάδα της WU επικεντρώνεται: i) στη ροή και στις μεταφορές Διεργασίες σε συστήματα εδάφους και γύρω υδάτινα σώματα, ii) αλληλεπιδράσεις μεταξύ εδάφους, νερού και φυτών, και iii) χρήση της γης και διαχείριση όσον αφορά οικοσύστημα υποβάθμιση και εκτίμηση του σχεδιασμού και των οικονομικών επιπτώσεων των τεχνολογιών για τη διατήρηση και αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων. Η ομάδα SLM έχει μακροχρόνια εμπειρία σε περιοχές που πλήττονται από την υποβάθμιση του εδάφους και των υδάτων στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Η SLM συντονίστηκε και συμμετείχε σε μια σειρά έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με επίκεντρο τη διαχείριση του εδάφους, των υδάτων και των γεωργικών γαιών, όπως EROAHI, WEELS, WAHIA, AWACAD, OLIVERO, DESIRE, WAHARA, CASCADE, RECARE και iSQAPER.
Ιστότοπος Ινστιτούτου http://www.wur.nl
Ρόλος στο έργο Συνεργάτης του έργου
 
Προσωπικό
Όνομα και Επίθετο Στοιχεία επικοινωνίας Προσόντα φωτογραφία
Καθηγητής Coen Ritsema Τηλ.: + 31 317 486517

Συντονισμός μεγάλων διεθνικών ερευνητικών έργων · φυσικός και υδρολόγος εδάφους, θεμελιώδης και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την ξηρασία, τη λειψυδρία, την υποβάθμιση και ερημοποίηση

 

CoenRitsema Small
Καθηγητής Violette Geissen Τηλ.: + 31 317 485144

Επιστήμες εδάφους και αγρονομία σε εύκρατες και τροπικές κλιματολογικές ζώνες, φυτοφάρμακα, ρύπανση στα συστήματα καλλιέργειας

 

VioletteGeissen Small
Δρ Luuk Fleskens Τηλ.: + 31 317 485467

Διεπιστημονική χρήση της γης επιστήμη; ολοκληρωμένες, χωρικά-σαφείς αξιολογήσεις της διαχείρισης γης βάσει μοντέλου ποιότητα εδάφους και τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης

 

LuukFleskens Small