Καλύψτε τη συγκομιδή

Μη συγκομιδή καλλιέργεια που καλλιεργείται μεταξύ δύο κύριων εποχών καλλιέργειας, με κύριο στόχο την προστασία των διαρθρωτικών πτυχών του γονιμότητα του εδάφους και να μειώσει διάβρωση.