Ερημοποίηση

Η διαδικασία κατά την οποία η σχετικά ξηρά γη γίνεται όλο και πιο άνυδρη, συνήθως χάνει τα υδάτινα σώματα της καθώς και τη βλάστηση και την άγρια ​​φύση είτε άμεσα μέσω της κλιματικής αλλαγής είτε έμμεσα μέσω της υποβάθμισης του εδάφους που προκύπτει από κακή διαχείριση.