Διατάραξη

An οικοσύστημα Η διαταραχή μπορεί να είναι φυσικό ή ανθρώπινο στρες. Ένα παράδειγμα φυσικής διαταραχής είναι ένας τυφώνας ή ένας ανεμοστρόβιλος. Ένα παράδειγμα διαταραχής που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι καλλιέργεια ή εφαρμογή φυτοφαρμάκων. Παραδείγματα διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν το έδαφος περιλαμβάνουν ξηρασία, φωτιά, συγκομιδή, καλλιέργεια, συμπύκνωση, υπερβόσκηση ή προσθήκη φυτοφαρμάκων.