Ποικιλία

Η βιολογική ποικιλομορφία μπορεί να αναφέρεται στον αριθμό των ειδών σε μια περιοχή, στον αριθμό των τύπων ειδών (π.χ. μικροβιακές λειτουργικές ομάδες ή σε δομικούς τύπους φυτών), στον βαθμό της γενετικής μεταβλητότητας σε ένα είδος ή στην κατανομή των ειδών σε μια περιοχή.