Σταγόνα άρδευσης

Εφαρμογή νερού υπό χαμηλή πίεση μέσω δικτύου σωληνώσεων σε προκαθορισμένο σχέδιο, που εφαρμόζεται ως μικρή εκκένωση κοντά σε κάθε εγκατάσταση και ρυθμιζόμενη άρδευση ακροφύσια ή σταγονόμετρα. Συνήθως καλείται