Αδρανή

Τα συσσωματώματα εδάφους είναι χώμα εδάφους μιας σειράς μεγεθών (μικροσυσσωματώματα 53-250