Λίπασμα

Ουσία που χρησιμοποιείται στη γεωργία για την παροχή καλλιεργειών με ζωτικά θρεπτικά συστατικά για ανάπτυξη (όπως άζωτο (N), φωσφόρο (P), κάλιο (K) και ασβέστη).