Πλημμύρα

Κατακλυσμός γης δίπλα σε κοίτη, ως αποτέλεσμα υπερβολικής νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσθήκη ιζημάτων στην επιφάνεια του εδάφους καθώς και στο νερό