Λειτουργία

Μια υπηρεσία, ένας ρόλος ή μια εργασία που ικανοποιεί στόχους για τη διατήρηση της ζωής και την εκπλήρωση της ανθρωπότητας