Αγροοικολογία

Η επιστήμη της οικολογίας, ή ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών και του περιβάλλοντός τους, εφαρμόζεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της γεωργίας.