Έκπλυση

Αφαίρεση διαλυτών υλικών από τη μία ζώνη στο έδαφος στην άλλη μέσω της κίνησης του νερού προς τα κάτω στο προφίλ