Αναερόβιος

Χωρίς οξυγόνο. Αναερόβιοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου κάποιου εδάφους βακτήρια, χρειάζονται περιβάλλοντα χωρίς οξυγόνο, όπως κορεσμένα εδάφη. Προσεκτικά αναερόβια μπορεί λειτουργία ως αερόβια ή αναερόβια ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Βλέπω αερόβια.