ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η γεωργική παραγωγή που συνήθως δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας και, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σε μέτρα που υποτίθεται ότι είναι φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων. Η βιολογική παραγωγή στοχεύει σε πιο ολιστικά συστήματα διαχείρισης της παραγωγής για τις καλλιέργειες και τα ζώα, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης της εκμετάλλευσης έναντι των εισροών εκτός της εκμετάλλευσης. Αυτό συνεπάγεται την αποφυγή, ή σε μεγάλο βαθμό τη μείωση, της χρήσης συνθετικών χημικών όπως ανόργανα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, αντικαθιστώντας τα, όπου είναι δυνατόν, με πολιτιστικές, βιολογικές και μηχανικές μεθόδους. Οι βιολογικοί παραγωγοί στοχεύουν ρητά να αναπτύξουν ένα φερόμενο πιο υγιές, εύφορο έδαφος αναπτύσσοντας και περιστρέφοντας ένα μείγμα καλλιεργειών και χρησιμοποιώντας τριφύλλι για να στερεώσουμε το άζωτο από την ατμόσφαιρα. Απαγορεύεται η παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών (ΓΤ) και η χρήση τους στις ζωοτροφές. Στο πλαίσιο των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η γεωργία θεωρείται βιολογική εάν συμμορφώνεται με τον κανονισμό 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στον κανονισμό 889/2008.