Οργανικά λιπάσματα

Κοπριά, χωνευτικά, πράσινες κοπριά, κοπρόχωμα, λάσπη λυμάτων, (αγρο) βιομηχανικά οργανικά απόβλητα.