Οργανικό έδαφος

Ένα έδαφος στο οποίο το άθροισμα των πάχους των στρωμάτων που περιλαμβάνει οργανικά υλικά εδάφους είναι γενικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των πάχους των ορυκτών στρωμάτων.