Τύρφη

Οργανικό υλικό εδάφους με περισσότερο από 50% οργανική ύλη προέρχονται από φυτικά υπολείμματα με πλήρη καταστροφή δομή. Η τύρφη σχηματίζεται σε υγρό έδαφος ή κάτω από το νερό όπου ορυκτοποίηση του οργανική ύλη πλησιάζει το μηδέν. μια τύρφη ορίζοντας ή το στρώμα έχει πάχος άνω των 30cm.