Πληθυσμός

Όλα τα άτομα ενός είδους σε μια δεδομένη περιοχή.