Πόροι

Ο χώρος μεταξύ των σωματιδίων ή αδρανών υλικών εδάφους που μπορεί να γεμίσει με αέρα ή νερό.