Υπόλειμμα

Κάθε βιολογικό προϊόν που παράγεται κατά την παραγωγή, μεταποίηση ή κατανάλωση καλλιεργειών, από ρίζες, καλαμιές, άχυρα και φύλλα, έως βιομηχανικές και αστικές