Ανθεκτικότητα

Η ικανότητα ενός οικοσύστημα διατηρω ποικιλία, ακεραιότητα και οικολογική Διεργασίες Εξής διατάραξη (δηλαδή επιστρέφοντας στην αρχική του κατάσταση μετά το άγχος).