Αντίσταση

Η ικανότητα ενός οικοσύστημα να αντέξει ένα άγχος ή διαταραχή χωρίς αρνητικές αλλαγές στο δομή or λειτουργίαδιατηρώντας έτσι μια κατάσταση ισορροπίας.