Αλάτωση

Συσσώρευση διαλυτών αλάτων (πιο διαλυτά από τον γύψο) στα ανώτερα στρώματα εδάφους (αλατούχο έδαφος = χώμα που περιέχει αρκετά διαλυτά άλατα για να επηρεάσει αρνητικά τα περισσότερα φυτά, συνήθως 4000