Τσιμεντολάσπη

Ένα υγρό μείγμα ούρων και περιττωμάτων ζωικού κεφαλαίου, με ή χωρίς λίγο νερό ή υλικό στρωμνής.