Λειτουργίες εδάφους

Κύριες λειτουργίες του εδάφους που σχετίζονται με τη γεωργία χρήση της γης και η δασοκομία περιλαμβάνουν: (1) πρωτογενή παραγωγικότητα(2) καθαρισμός νερού και κανονισμός, (3) δέσμευση άνθρακα και άλλες πτυχές του ρύθμιση του κλίματος, (4) παροχή α οικοτόπου για λειτουργική και εγγενή βιοποικιλότητα και (5) ποδηλασία θρεπτικών ουσιών και παροχή.