Εξελικτική διάβρωση

Η διάβρωση που υπερβαίνει το φυσιολογικό γεωλογικό διάβρωση και γίνεται καταστροφικό. Εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι ενοχλούν το έδαφος ή τη φυσική βλάστηση κόβοντας δάση, υπερβόσκηση, οργώνοντας πλαγιές, ψυχαγωγική δραστηριότητα (π.χ. χρήση οχήματος ATV), αδιάκριτη (αυθαίρετη) καύση ή κατασκευή δρόμων και κτιρίων.