Δομή εδάφους

Η διάταξη των σωματιδίων του εδάφους σε αδρανών υλικών που σχηματίζουν δομικές μονάδες. Το μέγεθος, το σχήμα και η διακριτικότητα χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του εδάφους δομή. Οι αγρότες συχνά περιγράφουν το έδαφος δομή με λέξεις όπως εύθρυπτη ή άθλια.