Απειλή εδάφους

Τα εδάφη μπορεί να χάσουν την παραγωγική τους λειτουργία λόγω υποβάθμισης του εδάφους. Παραδείγματα απειλών για το έδαφος είναι: οξύνιση, συμπύκνωση, μόλυνση (ρύπανση), μείωση οργανική ύλη εδάφους, μείωση του εδάφους βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, διάβρωση, πλημμύρα καταγραφή του νερού, κατολισθήσεις, αλάτωση.