Επιφανειακά νερά

Υδάτινα σώματα που ρέουν ή ακουμπούν στην επιφάνεια μιας χερσαίας μάζας, φυσικής υδάτινης οδού (ποτάμια, ρυάκια, ρυάκια και λίμνες) ή τεχνητή υδάτινη οδός άρδευση, βιομηχανικά κανάλια και κανάλια πλοήγησης, συστήματα αποχέτευσης και τεχνητές δεξαμενές.