Οξύνιση

Η διαδικασία κατά την οποία η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου στο έδαφος αυξάνεται σταδιακά, που προκαλείται από την απομάκρυνση (ελαφρώς αλκαλικών) φυτικών προϊόντων, έκπλυση και η χρήση οξινιστικού Ν λίπασμα τύποι, επιταχυνόμενοι ή ανεπαρκώς αντισταθμισμένοι από τα φυσικά συστατικά ενός εδάφους μεταξύ των οποίων το μητρικό υλικό.