Βιοποικιλότητα

Η περιοχή ποικιλία ζωντανών οργανισμών σε οποιοδήποτε σημείο.