Αερισμένο έδαφος

Ένα αεριζόμενο έδαφος είναι ένα έδαφος με καλή κίνηση του αέρα μέσω του δομή εδάφους. Το αντίθετο είναι ένα υγρό έδαφος με νερό, όπου το έδαφος πόρος γεμίζουν με νερό.