Κοπρόχωμα

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την προμήθεια οργανική ύλη ή φυτικά θρεπτικά συστατικά σε ένα έδαφος, που προκύπτει από κομποστοποίησης.