Ελεγχόμενη κυκλοφορία

Χρησιμοποιώντας τις ίδιες λωρίδες κυκλοφορίας για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές εφαρμογές μέσα σε ένα έτος και τις ίδιες λωρίδες κυκλοφορίας για χρόνια, συνήθως υποστηρίζονται από ένα δορυφορικό σύστημα, προκειμένου να μειωθεί συμπίεση εδάφους.