Αερόβια

Με οξυγόνο. Αεροβικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ζώων και των περισσότερων οργανισμοί εδάφους, απαιτούν περιβάλλοντα με οξυγόνο. Δείτε αναερόβια.