Υποκατηγορίες


 

Όλα   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Γ ορίζοντας

Ορυκτό ορίζοντας ή στρώμα, εξαιρουμένου του μη εγχυμένου υπόβαθρο, που επηρεάζεται ελάχιστα από τη διαμόρφωση του εδάφους Διεργασίες και δεν έχει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του υπερκείμενου ορίζοντας. Το υλικό ενός Γ ορίζοντας μπορεί να είναι είτε σαν είτε σε αντίθεση με αυτό στο οποίο σόλο σχηματίστηκε. Εάν το υλικό είναι γνωστό ότι διαφέρει από αυτό στο σόλο, ένας αραβικός αριθμός, συνήθως 2, προηγείται του γράμματος C.

Ca, ασβέστιο

CaO Ca x 1.39 = CaO

Ασβεστοποίηση

Διαδικασία κατά την οποία το έδαφος διατηρείται επαρκώς εφοδιασμένο με ασβέστιο για κορεσμό του εδάφους ανταλλαγή κατιόντων sites.

ΚΓΠ

Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Σύστημα ταξινόμησης ικανότητας

Ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από την υπηρεσία διατήρησης φυσικών πόρων των ΗΠΑ ομαδοποίησης εδαφών με βάση την εγγενή καταλληλότητά τους για εντατικές χρήσεις.

Τριχοειδές νερό

Νερό σε τριχοειδή πόρος επηρεάζεται από δυνάμεις που συγκρατούν το νερό στα εδάφη ενάντια σε μια ένταση συνήθως μεγαλύτερη από 60 εκατοστά. Το τριχοειδές νερό μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ενάντια στη βαρύτητα.

Κύκλος άνθρακα

Ακολουθία μετασχηματισμών με την οποία το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε οργανικές μορφές με φωτοσύνθεση ή χημειοσύνθεση, ανακυκλώνεται μέσω της βιόσφαιρας (με μερική ενσωμάτωση σε ιζήματα) και τελικά επέστρεψε στην αρχική του κατάσταση μέσω αναπνοής ή καύσης.

Απομόνωση άνθρακα

Η χωρητικότητα ενός εδάφους αποθηκεύει άνθρακα σε μη ευμετάβλητη μορφή με σκοπό τη μείωση του CO2 συγκέντρωση


Περικοπή μετρητών

Μια γεωργική καλλιέργεια που καλλιεργείται για να παρέχει έσοδα από μια πηγή εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης (

Αλίευση

Μη συγκομιδή καλλιέργεια που καλλιεργείται μεταξύ δύο κύριων εποχών συγκομιδής, που προορίζεται κυρίως για την απομάκρυνση του υπολειμματικού ορυκτού εδάφους Ν και επομένως δυνητικά αυξάνεται υπό περιορισμό Ν.

Απεικόνιση #