Υποκατηγορίες


 

Όλα   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ο ορίζοντας

Μια επιφάνεια ορίζονταςή μια υποεπιφάνεια ορίζοντας που συμβαίνει σε οποιοδήποτε βάθος εάν έχει θαφτεί, που αποτελείται από κακώς αερισμένο οργανικό υλικό. Συνήθως δεν αποσυντίθεται ή μερικώς αποσυντίθεται οργανική ύλη (σκουπίδια όπως φύλλα, βελόνες, κλαδιά, βρύο, και λειχήνες) (WRB, 2006). Συχνά αναφέρεται ως το ιστορικό ορίζοντας (από ελληνικό ιστό, ιστό).

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η γεωργική παραγωγή που συνήθως δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας και, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σε μέτρα που υποτίθεται ότι είναι φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων. Η βιολογική παραγωγή στοχεύει σε πιο ολιστικά συστήματα διαχείρισης της παραγωγής για τις καλλιέργειες και τα ζώα, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης της εκμετάλλευσης έναντι των εισροών εκτός της εκμετάλλευσης. Αυτό συνεπάγεται την αποφυγή, ή σε μεγάλο βαθμό τη μείωση, της χρήσης συνθετικών χημικών όπως ανόργανα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, αντικαθιστώντας τα, όπου είναι δυνατόν, με πολιτιστικές, βιολογικές και μηχανικές μεθόδους. Οι βιολογικοί παραγωγοί στοχεύουν ρητά να αναπτύξουν ένα φερόμενο πιο υγιές, εύφορο έδαφος αναπτύσσοντας και περιστρέφοντας ένα μείγμα καλλιεργειών και χρησιμοποιώντας τριφύλλι για να στερεώσουμε το άζωτο από την ατμόσφαιρα. Απαγορεύεται η παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών (ΓΤ) και η χρήση τους στις ζωοτροφές. Στο πλαίσιο των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η γεωργία θεωρείται βιολογική εάν συμμορφώνεται με τον κανονισμό 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στον κανονισμό 889/2008.

Οργανικά λιπάσματα

Κοπριά, χωνευτικά, πράσινες κοπριά, κοπρόχωμα, λάσπη λυμάτων, (αγρο) βιομηχανικά οργανικά απόβλητα.

Οργανική ύλη

Φυτά και ζώα υπόλοιπο στο έδαφος σε διάφορα στάδια αποσύνθεση. Οποιοδήποτε υλικό είναι μέρος ή προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Περιλαμβάνει οργανική ύλη εδάφους, φυτό υπόλοιπο, σάπια φύλλα, κοπρόχωμακαι άλλα υλικά.

Απώλεια οργανικής ύλης

Μείωση της οργανική ύλη περιεχόμενο σε ένα ή περισσότερα στρώματα εδάφους όταν η ετήσια απώλεια οργανική ύλη (π.χ. λόγω οξείδωση or διάβρωση) δεν αντισταθμίζεται επαρκώς από το ετήσιο κέρδος του οργανική ύλη, που προκύπτει από υπολείμματα καλλιεργειών, κομπόστ και κοπριά.

Οργανική ύλη, ενεργό κλάσμα

Το εξαιρετικά δυναμικό ή ασταθές τμήμα του οργανική ύλη εδάφους που είναι άμεσα διαθέσιμο οργανισμοί εδάφους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα προς το ζην βιομάζα. Σωματίδια οργανική ύλη (POM) και ελαφρύ κλάσμα (LF) είναι μετρήσιμοι δείκτες του ενεργού κλάσματος. Τα σωματίδια POM είναι μεγαλύτερα από άλλα SOM και μπορούν να διαχωριστούν από το χώμα με κοσκίνισμα. Τα σωματίδια LF είναι ελαφρύτερα από άλλα SOM και μπορούν να διαχωριστούν από το έδαφος με φυγοκέντρηση.

Οργανική ύλη, σταθεροποιημένη οργανική ύλη

Η πισίνα του οργανική ύλη εδάφους που είναι ανθεκτικό στη βιολογική αποικοδόμηση επειδή είναι φυσικώς ή χημικά απρόσιτο στη μικροβιακή δραστηριότητα. Αυτές οι ενώσεις δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού βιολογικής δραστικότητας και χημικών αντιδράσεων στο έδαφος. μαυρόχωμα είναι συνήθως συνώνυμο του σταθεροποιημένου οργανική ύλη, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται για αναφορά σε όλους οργανική ύλη εδάφους.

Οργανικό έδαφος

Ένα έδαφος στο οποίο το άθροισμα των πάχους των στρωμάτων που περιλαμβάνει οργανικά υλικά εδάφους είναι γενικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των πάχους των ορυκτών στρωμάτων.

Οργανικό υλικό εδάφους

Αποτελείται από οργανικά συντρίμμια που συσσωρεύονται στην επιφάνεια είτε σε υγρές είτε σε ξηρές συνθήκες και στις οποίες οποιοδήποτε ορυκτό συστατικό που υπάρχει δεν επηρεάζει σημαντικά την ιδιότητες εδάφους. Οργανικό έδαφος το υλικό πρέπει να έχει οργανικό άνθρακα (οργανική ύλη) περιεχόμενο ως εξής: (1) εάν κορεστεί με νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα (εκτός εάν στραγγίζεται τεχνητά), και εξαιρουμένων των ζωντανών ριζών, είτε: 18% οργανικός άνθρακας (30% οργανική ύλη) ή περισσότερο εάν το κλάσμα ορυκτών περιλαμβάνει 60% ή περισσότερο πηλός; ή 12% οργανικός άνθρακας (20% οργανική ύληή περισσότερο εάν το κλάσμα ορυκτών δεν έχει πηλός; ή ένα αναλογικό χαμηλότερο όριο περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα μεταξύ 12 και 18% εάν το πηλός η περιεκτικότητα του κλάσματος ορυκτών κυμαίνεται μεταξύ 0 και 60% · ή (2) εάν ποτέ δεν είναι κορεσμένο με νερό για περισσότερο από μερικές ημέρες, 20% ή περισσότερο οργανικός άνθρακας.

Χερσαία ροή

Η περίσσεια νερού αφήνει ένα χωράφι οριζόντια κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους επειδή δεν μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος, καταλήγοντας τελικά σε τάφρο ή ρεύμα (= επιφάνεια απορροής).

Απεικόνιση #