Υποκατηγορίες


 

0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Εργασιμότητα

Φυσική κατάσταση του εδάφους που θεωρείται καλή για απόδοση διαχείριση εδάφους (π.χ. όργωμα, προετοιμασία σπορείων, λίπανση κ.λπ.).

Μηδέν άροση, Χωρίς άροση (NT)

Μια αγρονομική πρακτική στην ΑΠ για ετήσιες καλλιέργειες και ορίζεται ως ένας τρόπος καλλιέργειας χωρίς να ενοχλεί το έδαφος καλλιέργεια. Η ΝΤ πρέπει να αφήσει τουλάχιστον το 30% της έκτασης που καλύπτεται από υπολείμματα φυτών αμέσως μετά την εγκατάσταση των καλλιεργειών και οι καλλιέργειες σπέρνονται χρησιμοποιώντας μηχανήματα που είναι σε θέση να τοποθετούν σπόρους μέσω υπολειμμάτων φυτών από προηγούμενες καλλιέργειες. Η αγρονομική πρακτική που χαρακτηρίζει καλύτερα την ΑΠ για τις ετήσιες καλλιέργειες είναι η ΝΤ, η οποία έχει τον υψηλότερο βαθμό διατήρησης του εδάφους στις ετήσιες καλλιέργειες, δεδομένου ότι η μηχανική καλλιέργεια του εδάφους καταστέλλεται τελείως. Επίσης, σε ξηρά κλίματα ενισχύει την κατακράτηση νερού στα εδάφη μέσω της μείωσης εξάτμιση απώλειες από την επιφάνεια του εδάφους που συνήθως αυξάνεται κατά καλλιέργεια με αντιστροφή εδάφους.

Απεικόνιση #