Νέα CORDIS

Το έργο SoilCare περιγράφεται σε ένα ειδικό χαρακτηριστικό της Έρευνας*περιοδικό eu και στο πακέτο αποτελεσμάτων CORDIS για την υγεία του εδάφους. Το άρθρο SoilCare «Προσαρμοσμένες λύσεις για τη γεωργία που διατηρεί το έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη», είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στο Πακέτο αποτελεσμάτων CORDIS για την υγεία του εδάφους σε 12 διαφορετικές γλώσσες.