20 maja 2106 w

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN με Lublinie

odbyły się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projecttu «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie» («Φροντίδα εδάφους για επικερδής και βιώσιμη παραγωγή καλλιεργειών στην Ευρώπη ») (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Πρόγραμμα Zrealizowany warsztatów:

Otwarcie Warsztatów, powitanie uczestników

Παραπομπή:

  • Badania jakości gleb w projectcie «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie», Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie Warsztatów

Εργαστήριο1 1 Εργαστήριο1 2 Εργαστήριο1 3 Εργαστήριο1 4 Εργαστήριο1 5
Εργαστήριο1 6 Εργαστήριο1 7 Εργαστήριο1 8 Εργαστήριο1 9 Εργαστήριο1 10
Εργαστήριο1 11 Εργαστήριο1 12 Εργαστήριο1 13    

 


W dniu 22 września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projecttu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie » («Φροντίδα εδάφους για επικερδής και βιώσιμη παραγωγή καλλιεργειών στην Ευρώπη »), Nr projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analizy otoczenia projecttu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Εργαστήριο23 1    Εργαστήριο23 2    Εργαστήριο23 3

W dniu 9 Μαρτίου 2018 ρ. odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu w ramach projecttu «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie» («Φροντίδα εδάφους για επικερδής και βιώσιμη παραγωγή καλλιεργειών στην Ευρώπη »).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Παραπομπή:

Zadania realizowane w ramach projecttu «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie», Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

συζήτηση

Zakończenie posiedzenia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΤΕ ΠΟΒΡΑΝΙΑ

 Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 1

Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 3

Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 4

Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 5

Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 6

Ενδιαφερόμενος PanelMarch2018 7