Μελέτη δοκιμών ιστότοπου

Τα SICS που επιλέχθηκαν για δοκιμή σε αυτόν τον ιστότοπο μελέτης περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία Γενικής Θεραπείας Μελέτη δοκιμών ιστότοπου
Περιστρεφόμενες καλλιέργειες, καλλιέργειες κάλυψης, γονιμοποίηση

1. Bico da Barca - Βιολογικό ρύζι σε εναλλαγή με πολυετή λάκκα - Συμβατικό ρύζι μονοκαλλιέργεια (Ελεγχος); Βιολογικό ρύζι σε περιστροφή με πολυετή Λουκέρνη (2 χρόνια ρύζι + 2 χρόνια Λουκέρνη)

2. Ταβέιρο - Συμβατικό καλαμπόκι διαδοχικά με χειμωνιάτικο κάλυμμα οσπρίων - Συμβατικό καλαμπόκι με κόκκους με κόκκινο τριφύλλι ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με περσικό τριφύλλι ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κίτρινο λούπινο ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με λευκό λούπινο κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κόκκους χωρίς κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα (έλεγχος αγραναπαύσεων)

3. Σάο Σίλβεστρε - Συμβατικό καλαμπόκι σιτηρών γονιμοποιημένο από αστική λάσπη - Καλαμπόκι σιταριού που λαμβάνει αστική ιλύ γονιμοποίηση; Καλαμπόκι σιταριού που λαμβάνει συμβατικό ορυκτό γονιμοποίηση (έλεγχος)

4. Λορέτο - Συμβατικό σιτάρι καλαμποκιού διαδοχικά με όσπρια χειμερινό κάλυμμα - Συμβατικό σιτάρι καλαμποκιού με Forage Pea ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κόκκινο τριφύλλι ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κίτρινο λούπινο ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κόκκους Balansa Clover as κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με στρογγυλό τριφύλλι ως κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα; Συμβατικό καλαμπόκι με κόκκους χωρίς κάλυψη καλλιέργειας το χειμώνα (έλεγχος αγραναπαύσεων)

 

Αφίσα ιστότοπου μελέτης 2018 Αφίσα του ιστότοπου μελέτης EGU 2019 (Λήψη)

 

SICS 1: - Σύστημα περιστροφής - Μπέικο Ντα Μπάρκα - Βιολογικό ρύζι σε εναλλαγή με πολυετή Λουκέρνη (δύο χρόνια ρύζι + 2 χρόνια Λουκέρνη)

 

   SICS1α

 SICS1β

 SICS1γ

 

 

SICS 2: - Σύστημα διαδοχής - Ταβιέρο - Κύρια καλλιέργεια (καλαμπόκι ή ηλίανθος) ενσωματωμένη σε μια σειρά από όσπρια (τριφύλλι, τριφυλλιού….) Που χρησιμοποιείται ως πράσινη κοπριά

 

 Κίτρινη καλλιέργεια κάλυψης λούπινου  κάλυψη καλλιέργειας6

 κάλυψη καλλιέργειας4

 κάλυψη καλλιέργειας5

 

SICS 3: - Σύστημα οργανικής λίπανσης - Σάο Σίλβεστρε - Σύστημα οργανικής λίπανσης αστικής προέλευσης (λάσπη λυμάτων)

 

 SICS3α  SICS3β

 SICS3γ

 SICS3δ

 

SICS 4: - Σύστημα διαδοχής - Λορέτο - Κύρια καλλιέργεια (καλαμπόκι σιτηρών) ενσωματωμένη σε μια σειρά από όσπρια (τριφύλλι, μπιζέλι, τριφυλλιού ....) που χρησιμοποιείται ως πράσινη κοπριά.

 

 SICS4α  SICS4β

 SICS4γ

 SICS4δ

 

Γεωγραφική περιγραφή

Οι περιοχές μελέτης βρίσκονται στην κοιλάδα του ποταμού Κάτω Mondego, ένα επίπεδο αλλουβίου που βρίσκεται στην Κεντρική Πορτογαλία. Η κοιλάδα έχει περίπου ανατολικό-δυτικό προσανατολισμό και μήκος 40 χιλιομέτρων (από την πόλη της Κοΐμπρα έως τις εκβολές κοντά στο Figueira da Foz) και συνορεύει με ήπια επικλινή λόφους. Η πλημμύρα καλύπτει περίπου 15.000 εκτάρια εύφορης γης και παραδοσιακά χρησιμοποιείται για αρδευόμενη γεωργία.

Ολόκληρη η κοιλάδα βρίσκεται μεταξύ 0 και 25 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα εδάφη είναι σύγχρονα αλλουβιακά εδάφη, με α υφή από αργίλιο-αργίλιο έως αμμώδη πηλό-αργαλειό. Το κλίμα είναι μεσογειακό, που χαρακτηρίζεται από βροχερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια, πιο συγκεκριμένα ένα κλίμα Csa υπό την ταξινόμηση κλίματος Köppen, "Μεσογειακό κλίμα ζεστού καλοκαιριού". Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16.1ºC, με ομαλές διακυμάνσεις. Ο ετήσιος μέσος όρος κατακρήμνιση είναι 922 mm, ουσιαστικά συμπυκνωμένο μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου.

Η κοιλάδα Baixo Mondego είναι κυρίως αφιερωμένη μονοκαλλιέργεια αρδευόμενου καλαμποκιού και πλημμύρα ρύζι. Το ανατολικό τμήμα χρησιμοποιείται κυρίως για καλαμπόκι, ενώ η δυτική περιοχή, πλησιέστερα στις εκβολές του ποταμού, χρησιμοποιείται κυρίως για ρύζι.

 Χάρτης

Περικοπή συστημάτων

Συμβατική άροση ασκείται με διάφορα περάσματα βαρέων μηχανημάτων. Δίσκοι σβάρνας δίσκου για ενσωμάτωση αχύρου, ανοιγόμενα αυλάκια για αντιστροφή εδάφους, σμίλη και περιστρεφόμενα περάσματα για την προετοιμασία σποράς.

Το 1970, το έργο εκμετάλλευσης υδρο-γεωργικών προϊόντων της κοιλάδας Mondego άρχισε να έχει περίπου 12.300 εκτάρια (συνολικά άρδευση περίμετρος). Εξετάζει την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση του γεωργικού συστήματος που περιλαμβάνει: αναδασμό ιδιοκτησίας, ισοπέδωση εδάφους και δημιουργία νέων άρδευση και συστήματα αποστράγγισης. Μέχρι σήμερα είναι περίπου 6.700 εκτάρια. Άρδευση εκτελείται κυρίως με επιφανειακό αυλάκι άρδευση συστήματα, με τροφοδοσία με βαρύτητα. Τα εδάφη είναι ισοπεδωμένα και το νερό ρέει παθητικά σε αυλάκια που ανοίγονται μεταξύ κάθε γραμμής αραβοσίτου. Σε σύγκριση με συστήματα υπό πίεση (ψεκαστήρας και στάγδην), επιφανειακή άρδευση Τα συστήματα απαιτούν χαμηλότερες επενδύσεις κεφαλαίου. Ωστόσο, ορισμένοι αγρότες χρησιμοποιούν επίσης άξονα άρδευση συστήματα.

Η παραγωγή βασίζεται σε δαπανηρούς παράγοντες παραγωγής: ανόργανα λιπάσματα για την αντιστάθμιση της σημαντικής εξαγωγής θρεπτικών συστατικών του εδάφους μετά τη συγκομιδή, φυτοφάρμακα για προβλήματα ελέγχου παρασίτων που προκαλούνται από εντατικά μονοκαλλιέργεια.

Βελτίωση του εδάφους σύστημα καλλιέργειας και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα

Όσον αφορά τα συστήματα καλλιέργειας ρυζιού, το DRAP-Centro παρακολουθεί επί του παρόντος ένα μακροπρόθεσμο πείραμα (για περίπου 10 χρόνια) που περιλαμβάνει σύστημα καλλιέργειας αποτελείται από βιολογικό ρύζι σε περιστροφή με πολυετή Λουκέρνη (δύο χρόνια ρύζι ακολουθούμενη από δύο χρόνια Λουκέρνη). Η εισαγωγή ενός οσπρίου στην περιστροφή παρέχει αύξηση του διαθέσιμου αζώτου για την παραγωγή ρυζιού και είναι ευεργετικό για τον έλεγχο των παρασίτων και των ζιζανίων.

Όσον αφορά τα συστήματα καλλιέργειας αραβοσίτου, ορισμένοι αγρότες χρησιμοποιούν βιολογικές τροποποιήσεις όπως η αστική λάσπη, αλλά είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ένας μικρός αριθμός αγροτών έχουν εισαγάγει όσπρια ή μείγματα οσπρίων και βρώσιμα κάλυψη καλλιέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά δεν είναι μια πολύ κοινή τεχνική.

 

Εξωτερικοί οδηγοί ή παράγοντες

Θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέρος της προσπάθειας SoilCare που κατέβαλε η πορτογαλική ομάδα (ESAC) θα είναι συνέπεια της εφαρμογής των προσεχών νέων προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Επιπλέον, η νέα ανάγνωση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα θα συνεπάγεται αύξηση της τιμής του νερού για τη γεωργία.

Κοινωνικοί οδηγοί

Υπάρχει μια συνεχιζόμενη τάση για μετάβαση από τα παραδοσιακά στα οργανικά συστήματα που ωθείται από νεότερους και αστικούς πληθυσμός κροσσός. Αυτό σημαίνει ότι το βιολογική γεωργία συστήματα κερδίζουν έδαφος.

Βιο-φυσικοί οδηγοί

Όντας υπό υγρό μεσογειακό τύπο κλίματος, οι πορτογαλικές περιοχές μελέτης επηρεάζονται από έλλειψη νερού που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου ανάπτυξης. Η απουσία κατάλληλου άρδευση συστήματα και τις κατάλληλες ποσότητες νερού για άρδευση έχουν τεράστια επίδραση στη σοδειά παραγωγικότητα.