Μελέτη δοκιμών ιστότοπου

 Τα SICS που επιλέχθηκαν για δοκιμή στον ιστότοπο μελέτης περιγράφονται παρακάτω:

Χώρα Κατηγορία Γενικής Θεραπείας Μελέτη δοκιμών ιστότοπου
Greece Καλύψτε τις καλλιέργειες, καλλιέργεια, αλλαγή καλλιέργειας

1. Έδαφος διάβρωση αξιολόγηση ποσοστού - Όχι μέχρι βιολογικών ελαιώνων Συμβατική μέχρι (15-20 cm) σε βιολογικά ελαιόδεντρα. Μετατροπή από πορτοκαλί οπωρώνα σε αβοκάντο. Συμβατικό πορτοκαλί οπωρώνα. Καλύψτε τη συγκομιδή (βίκος) σε οργανικούς αμπελώνες · Γυμνό χώμα σε οργανικούς αμπελώνες


Αφίσα ιστότοπου μελέτης 2018 (Λήψη)

Μετατροπή από πορτοκαλιές σε αβοκάντο  
OrangeGrove Αβοκάντο
Όχι έως και συμβατικό μέχρι σε οργανικούς ελαιώνες  
Ελιές Ελιές που καλλιεργούνται
Γυμνό χώμα και κάλυψη καλλιέργειας σε βιολογικό αμπελώνα  
Αμπελώνας Καλυμμένες αμπελώνες

 

Γεωγραφική περιγραφή

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο από τα ελληνικά νησιά και το 5ο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, με συνολική έκταση 8,265 km2. Διατηρώντας τα δικά του τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το νησί αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά συνεισφέρει επίσης το 5% του εθνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), με τη γεωργία και τον τουρισμό ως τις κύριες βιομηχανίες του.

Χάρτης
Χωρική κατανομή του εδάφους διάβρωση στο νησί της Κρήτης.

Pedo-κλιματική ζώνη
Το κλίμα της Κρήτης ταξινομείται ως ξηρό υπο-υγρό (Csa σύμφωνα με τους Köppen και Geiger, Μεσογειακός Νότος). Περίπου το 53% του ετήσιου κατακρήμνιση εμφανίζεται το χειμώνα, 23% κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 20% κατά την άνοιξη, ενώ υπάρχουν αμελητέες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Koutroulis and Tsanis, 2010). Οι ετήσιες βροχοπτώσεις κυμαίνονται από 300 έως 700 mm από ανατολικά έως δυτικά στις χαμηλές περιοχές κατά μήκος της ακτής και από 700 έως 1000 mm στις πεδιάδες της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις ορεινές περιοχές φτάνουν τα 2000 mm. Το ετήσιο ισοζύγιο νερού διασπάται στο 68-76% εξατμισοδιαπνοή, 14-17% διείσδυση και 10-15% απορροής. Τα εδάφη είναι κυρίως Calcisol.

Περικοπή συστημάτων

Ένταση περικοπής
Σχεδόν το 40% του νησιού καλλιεργείται σε διάφορες εντάσεις ανάλογα με την επιθυμητή ποιότητα του τελικού προϊόντος και την προοριζόμενη αγορά: π.χ. οι ελιές μπορούν να αρδευτούν (παραδοσιακή / οικιακή χρήση) ή να αρδευτούν (σύγχρονες / έντονες), οι αμπελώνες μπορεί να είναι συμβατικοί ή βιολογικοί, και τα λοιπά.

Τύποι καλλιέργειας
Η γεωργία είναι μια σημαντική πηγή εισοδήματος, συμβάλλοντας στο ΑΕΠ της Κρήτης κατά 13%. Η ελιά είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια, που καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη και τις πλαγιές εδάφους σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Ειδικά για τα Χανιά, η γεωργική γη χωρίζεται σε 5 κύριες κατηγορίες καλλιεργειών: σταφύλια 3%, δέντρα 90% (ελαιόδεντρα 70%, άλλα δέντρα 20%), λαχανικά 2% και άλλες καλλιέργειες 5%.

Διαχείριση εδάφους, νερού, θρεπτικών ουσιών και παρασίτων
Άρδευση Οι τύποι του νησιού ποικίλλουν ανάλογα με τις καλλιέργειες και την τοπική διαθεσιμότητα νερού (π.χ. οι ελιές είτε αρδεύονται τακτικά είτε δεν αρδεύονται καθόλου, οι πορτοκαλιές είναι συχνά υδάτινοι και οι αμπελώνες συχνά αρδεύονται με στάγδην). Η γονιμοποίηση ποικίλλει επίσης (χημικά έναντι ζώων κοπριά). Λόγω του υψηλού κατακερματισμού της ιδιοκτησίας και της τραχιάς τοπογραφίας, η διαχείριση σπάνια είναι μεγάλης κλίμακας και η συγκομιδή των καλλιεργειών είναι σχεδόν πάντα παραδοσιακή και εντάσεως εργασίας χρησιμοποιώντας ελάχιστο μηχανικό εξοπλισμό.