Εργαστήριο: maio de 2017

Σχετικά με το εργαστήριο, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση 3 SICS για την εφαρμογή των εφαρμογών / δοκιμών της περιοχής σας.

Εργαστήριο1

Εργαστήριο2

Εργαστήριο3

 

Πολυμέτοχοι reunião do painel consultivo: 24 de abril de 2018

Συμβουλευτικό πάνελ 1

Συμβουλευτικό πάνελ 2

Συμβουλευτικό πάνελ 3