Print

DE CE SOILCARE?

Productia agricola în Europa trebuie sa ramâna competitiva, în conditiile în care impactul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. În prezent, nivelele de productie în unele sisteme de cultivare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. nutrienti si pesticide) si a unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Utilizarea unor inputuri agricole ridicate are ca efect reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile negative asupra mediului înconjurator sunt semni cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua potenialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupra profitabilitatii si durabilitatii în Europa. 

Obiective specifice