MIÉRT SOILCARE?

Európa növénytermesztésének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy olymódon maradjon versenyképes, ami egyúttal a negatív környezeti hatások csökkentését is eredményezi. A produktivitás jelenlegi szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint technológiai ráfordítások megnövelt mennyiségyanajével tarthatia arthatia tarthatia
es okoz. A mezogazdaságban felhasznált input anyagok ilyen mértéku növelése a jövedelmezoséget es csökkenheti a megnövekedett ráfordítások miatt, miközben a környezet állapotát es negatívan befolyásolhatja. A talajállapot javítására szükség van a talajpusztulás negativ spiráljának, illetve a növekvo inputok, költségek és környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, ill. növénytermesztési rendszerekben rejlo potenciál felmérése, illetve az olyan termohely-speci? kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és vizsgálata, melyek Európa-szerte javítják a jövedelmezoséget és fenntarthatóságot. Fo célok

  • Annak áttekintése, hogy mely növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javító hatásúnak, ezek elonyeinek és hátrányainak számbavétele, valamint a talaj- és körnpotyazetiègi isalaj- és körnpotyazetiègi isalaj- és körnpotyazetiëvégi.
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen történo tesztelése Európa-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása és alkalmazása, amely alkalmas a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének és fenntarthatósterünaké mintakelé mintarthatósterünaké.
  • A talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen modeon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozodéssel meggyozodéssel a alkalmazzázzá.
  • Módszer kidolgozása és alkalmazása a mintaterületeken elért eredmények európai szintu kiterjesztésére.
  • Interaktív eszköz kifejlesztése a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztására eltéro európai adottságok között.
  • A mezogazdasági és környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése